Noen tips
Blødningsvariasjoner

Bilde av 3 kvinner som holder rundt hverandre, en yngre kvinne til venstre og to eldre kvinner til høyre.

o.b.® ProComfort®

o.b.® Organic