Kvalitet du kan stole på

Bilde av flere o.b. tamponger som er stablet på hverandre.Hvorfor er kvalitet så viktig? Tamponger er en del av livet til millioner av jenter og kvinner. De har tillit til o.b.®-kvaliteten, og vi jobber for å beholde denne tilliten.

 I over 65 år har forskerne i o.b.® jobbet utrettelig for å gi deg bedre beskyttelse og komfort. Resultatet er viktige innovasjoner som unike sammenhengende kanaler, SilkTouch™-trekk og ulik oppsugingsevne – alt for å sikre enkel og komfortabel innsetting og gi deg all den beskyttelsen du trenger.

Laboratorieforskning og -testing, forbrukerundersøkelser og høye produksjonsstandarder garanterer o.b.®-tampongenes kvalitet og sikkerhet. For å oppfylle de høye kravene som stilles til hygieneprodukter, foregår produksjonen under strengt kontrollerte forhold. For å passe på at alle tampongsnorer er godt festet gjennomføres det stikkprøver av snorens styrke under produksjon.

I tillegg, og kanskje viktigst av alt, bidrar den daglige produkttestingen utført av millioner av kvinner over hele verden til at o.b.®-tampongenes kvalitet sikres og forbedres. Vi lytter nøye til våre kunder – altså deg – og lærer hele tiden noe nytt som vi tar med oss videre i arbeidet med å sikre at våre produkter oppfyller deres – inkludert dine – behov på best mulig måte.